برگزاری کلاس های تابستانه ی سال تحصیلی 1402-1401

کلاس های تابستانه ی ریاضی با هدف ارتقای سواد ریاضی دانش آموزان نور ایمان به ویژه ورودی های جدید در تابستان سال 1401 از مرداد الی شهریور ماه برگزار گردید.