فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی

⦁ برگزاری کلاس های آنلاین در فضای اسکای روم
⦁ برگزاری کلاس ها با حضور صد در صد پشتیبان مربوطه برای رفع مشکلات احتمالی حین تدریس
⦁ برخورداری از کادر اداری-آموزشی مجرب
⦁ ارائه برنامه های آموزشی در سطح قوی و فراتر از کتاب جهت رشد استعدادهای دانش آموزان
⦁ ارائه 12 ساعت آموزشی اضافه بر ساعات مصوب درسی در پایه های مختلف
⦁ استفاده از کار گروهی در کلاس زیر نظر دبیر مربوطه جهت تقویت روحیه مشارکت و همیاری و خود باوری دانش آموزان
⦁ اجرای ارزشیابی مستمر بشکل پرسشهای روزانه کلاسی جهت به روز بودن دانش آموزان و جلوگیری از افت تحصیلی آنان
⦁ ارائه دفتر برنامه ریزی به هر دانش آموز و پیگیری و نظارت بر اجرای آن
⦁ توجه خاص به آموزش دروس قرآن پژوهی، اخلاق اسلامی، نهج البلاغه، تحقیق و پژوهش و … که در کنار دروس رسمی آموزش و پرورش از جایگاه ویژه ای برخورداراست.
⦁ آموزش رایانه با استفاده از سایت کامپیوتری مجهز مجتمع
⦁ استفاده از آزمایشگاه های فیزیک، شیمی، زیست، حرفه و فن که مجهز به تجهیزات کامل و موارد مورد نیاز می باشد
⦁ حضور در تمام مسابقات علمی – آموزشی – پژوهشی – تحقیقاتی
⦁ برگزاری جلسات آموزشی و ارائه روشهای نوین مطالعه و یادگیری
⦁ ارائه کارنامه ماهانه به اولیا محترم و بررسی نقاط ضعف دانش آموزان و رفع به موقع آن