فعالیت های فرهنگی ابتدایی

فعالیت های فرهنگی:

دعوت از کارشناس و روانشناس ( دانش افزایی و آموزش خانواده)

برگزاری جشن ها ومناسبت های مذهبی:

برگزاری جشن ها و مناسبت های ملی:

برگزاری اردو های خانوادگی:

طرح همراهی و همدلی والدین با فرزندان (یک روز شاد با پدرم در مدرسه ساخت راکت آبی )

طرح همراهی و همدلی والدین با فرزندان (یک روز شاد با مادرم در مدرسه ساخت سازه چوبی )

برگزاری جشن نیمه شعبان  در منزل توسط دانش آموز(خانه های مهدوی)

برگزاری جشنواره غذا با هدف تامین و بسته بندی اقلام معیشتی برای مدارس کم برخوردار

 

آموزش مقابله با زلزله

طرح مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه ( طرح مدام )

برگزاری جشن عبادت

تهیه افطاری برای روزه اولی ها (پایه سوم) و پخش آن توسط معلم عزیزشان ( خانم نقیبی)

اهدا هدایا و دیدار معلم ها با دانش آموزان در روز دانش آموز