مدیریت ابتدایی

معرفی اجمالی دبستان :

۲۷ سال سابقه کار

عضو کانون مدارس اسلامی

رویکرد تربیت دینی و رشد تفکر اجتماعی

آموزش به صورت فرایند محور ( کار با ابزار های اموزشی و پژوهشی)

استفاده از روزنگار سوره محور

پرورش بر اساس منظومه رشد

معرفی مدیریت مدرسه :

موسس مجتمع : سرکار خانم صدیقه بهرامچی

مدیریت دبستان : سرکار خانم فاطمه کیانی انبوهی

 

مدبر