همکاران ابتدایی

در واحد مشاوره دانش آموزان اگر نیاز به برنامه ریزی درسی دارند با کمک از مشاورین مجرب این امر میسر می شود اگر دانش آموز نیاز به مشاوره فردی و آموزش مهارتی دارند با شرکت در کلاس مهارت زندگی این امر میسر می شود