پایه ششم

مسابقات ورزشی دهه فجر(مسابقه کبدی)
پایه پنجم و ششم