پایه نهم

پایه نهم

 • برنامه ریزی فردی برای دانش آموزان
 • بررسی کارکرد روزانه دانش آموزان و پیگیری نقص تکلیف
 • پیگیری افت تحصیلی و بررسی علل آن و تماس دوره‌ای با والدین
 • جلسات مشاوره‌ای فردی و گروهی
 • برگزاری کارگاه‌های درسی ( ریاضی ، فیزیک) و حل تمرین توسط دانش آموزان با نظارت دبیر راهنما
 • استفاده از توانمندی های دانش آموزان در زمینه‌هایمختلف آموزشی و فرهنگی
 • برگزاری کارگاه‌های درسی ( ریاضی ، فیزیک) و حل تمرین توسط دانش آموزان با نظارت دبیر راهنما
 • استفاده از توانمندی های دانش آموزان در زمینه‌هایمختلف آموزشی و فرهنگی
 • برگزاری کوئیزهای هفتگی و آزمونهای ماهانه و ارسال کارنامه ماهانه به اولیا
 • برگزاری آزمون‌های سلامت و روان- آزمون رغبت و غربالگری
 • پشتیبانی کلاسهای آنلاین و نظارت بر کلاسها
 • تشکیل گروه‌های رفع اشکال توسط دانش آموزان
 • برگزاری جلسات هدایت تحصیلی و دعوت از متخصصان و اساتید دانشگاه در رشته های مختلف