پایه هشتم

پایه هشتم

  • برنامه ریزی فردی برای دانش آموزان
  • بررسی کارکرد روزانه دانش آموزان و پیگیری نقص تکلیف
  • پیگیری افت تحصیلی و بررسی علل آن و تماس دوره‌ای با والدین
  • جلسات مشاوره‌ای فردی و گروهی
  • برگزاری کارگاه‌های درسی ( ریاضی ، فیزیک) و حل تمرین توسط دانش آموزان با نظارت دبیر راهنما
  • استفاده از توانمندی های دانش آموزان در زمینه‌هایمختلف آموزشی و فرهنگی
  • برگزاری کوئیزهای هفتگی و آزمونهای ماهانه و ارسال کارنامه ماهانه به اولیا
  • برگزاری آزمون‌های سلامت و روان- آزمون رغبت و غربالگری
  • پشتیبانی کلاسهای آنلاین و نظارت بر کلاسها
  • تشکیل گروه‌های رفع اشکال توسط دانش آموزان